Redakcja

Jarosław Świątek – Redaktor Naczelny

Kamila Pasek

Kamil Pisarek

Paulina Nowaczyk

Marcin Świątek

Zdjęcia

Studio Emotions

Marcin Świątek

Opracowanie graficzne

Marcin Świątek

Wydawca

JMS Group Jarosław Świątek

ul. Krzycka 92A/7

53-020 Wrocław

Kontakt

redakcja@psychologiaspoleczna.pl

Sprzedający informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823). W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się o interwencję do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej we Wrocławiu, ul. Ofiar Oświęcimskich 15a, 50-059 Wrocław, www.wiih.ibip.wroc.pl Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce ?Rozstrzyganie sporów konsumenckich? i ?Ważne adresy?.